Гуманітарна програма підтримки для України від Фонду «Пам‘ять, Відповідальність, Майбутнє», Німеччина, у співпраці з Всеукраїнською благодійною організацією «Турбота про літніх в Україні»

Оголошення 10 конкурсу

Програма підтримки «Місце зустрічі – Діалог» ініційована німецьким Федеральним Фондом «Пам‘ять, Відповідальність, Майбутнє»» (Фонд EVZ).

Організатором програми і конкурсу на фінансування проектів в Україні є Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні» (ТЛУ).

Обоє партнерів вважають, що люди навіть дуже похилого віку не є лише користувачами послуг, але й відіграють важливу роль у житті суспільства. Зокрема це стосується до осіб, які зазнали переслідувань за націонал-соціалізму та які через свої біограф можуть передати наступним поколінням важливий досвід.

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів від некомерційних організацій, спрямованих на підтримку і розвиток активності постраждалих від націонал-соціалізму людей.

I. Цілі програми підтримки «Місце зустрічі – Діалог»

Загальна мета програми підтримки полягає у покращенні якості життя колишніх жертв націонал-соціалізму.

 1. Жертви націонал-соціалізму беруть участь у житті суспільства, мають можливості для спілкування та користуються загальним визнанням і повагою.
 2. Некомерційні організації залучають активних членів громади до підтримки жертв націонал-соціалізму та забезпечують ефективність та регулярність підтримки, що надається.
 3. Різні покоління пізнають одне одного у діалозі, люди будують свої стосунки на засадах взаємодопомоги та взаємної відповідальності.
 4. Представники основної цільової групи отримують практичну допомогу, що допомагає їм якомога довше жити незалежним життям у домашньому оточенні.
 5. Держава і громадяни віддають належне життєвому досвіду та досягненням людей, які постраждали від націонал-соціалізму, і створюють сприятливі умови для їх життя.

II. Цільова група:

 1. Основна цільова група (ОЦГ): люди, які постраждали від націонал-соціалістичного режиму: колишні в’язні концтаборів і гетто, колишні примусові робітники, радянські військовополонені та інші. До проектів мають долучатися мобільні люди, а також люди, які не в змозі покинути свого помешкання.
 2. Літні люди, які народилися до 09 травня 1945 року, і люди інших поколінь, які залучатимуться до сумісної діяльності в рамках проектів.
 3. Члени родини, які забезпечують догляд за представниками ЦГ, та люди інших поколінь, залучених до сумісної діяльності в рамках проектів.

III. На які проекті можуть надаватися кошти?

В рамках проектів фінансуються різні види діяльності, які сприяють покращенню якості життя жертв націонал-соціалізму.

1. Захист і адвокація прав і інтересів осіб, які постраждали від нацизму.

 • Пошук людей, які постраждали від нацизму, і які з різних причин не зафіксовані у списках місцевих відділків УСВЖН та/або не отримують соціальної, практичної і правової допомоги.
 • Знайомство з цільовою групою, їхніми родинами, сусідами та близькими людьми, інформування їх про Програму та запрошення до участі у проекті.
 • За наявності кількох представників цільової групи та за їхнього бажання – допомога у пошуку статутних документів та у перереєстрації організації або реєстрації нової.
 • Консультування щодо можливості отримання державних соціальних і медичних послуг, допомога у підготовці пакету таких документів і супровід до місця надання услуг.

2. Організація «місць зустрічі» для спілкування

 • Допомога у забезпеченні участі у заходах, які виконуються іншими організаціями та закладами (запрошення, супровід, тощо)
 • Знайомство з цільовою групою, їхніми родинами, сусідами та близькими людьми, інформування їх про Програму і залучення до участі у проекті.
 • Організація сумісних заходів для цільової групи і найближчого оточення.

3. Інші інноваційні види діяльності

Низку прикладів ефективних проектів ви знайдете на веб-сайті програми: http://www.mestovstrechi.info/ru/o-programme/primeri-proektov-blog

IV. Хто може подавати заявку?

До участі у Конкурсі запрошуються некомерційні організації (недержавні, державні, муніципальні, громадські, релігійні, тощо), які зареєстровані і діють в Україні.

Державні та муніципальні організації можуть брати участь у конкурсі лише у партнерстві з громадськими організаціями, та, якщо планована проектна діяльність виходить за межі поточної діяльності організації і не фінансується з бюджету. Партнерська взаємодія повинна розпочатися на етапі розробки проекту. У такому випадку до аплікації моє додаватися копія партнерської угоди про наміри щодо сумісного виконання даного проекту. Заохочується адміністрування проекту молодіжними організаціями у партнерстві з недержавними організаціями людей похилого віку.

V. Фінансування

Проекти можуть плануватися на термін до 12 місяців.

Залежно від обсягу, тривалості та змісту проекту фінансування може складати від 5.000 до 10.000 євро на рік.

У плануванні бюджету аплікант має керуватися принципами економії та ефективності. Вклад власних коштів та/або коштів третіх осіб (грошових, матеріальних та нематеріальних) до проекту заохочується, проте не є визначальним у розгляді конкурсної аплікації членами експертної ради.

Індивідуальна допомога жертвам націонал-соціалізму (наприклад, засоби гігієни для немобільних, тощо) може фінансуватися за певних обставин у обмеженому обсязі. Будь ласка, проконсультуйтеся щодо цих питань у Організатора Програми.

VI. Критерії оцінки аплікацій

Формальні критерії

 1. Відповідність статусу апліканта проекту вимогам конкурсу;
 2. Відповідність вимогам щодо оформленню аплікації та бюджету;
 3. Наявність повного пакету документів для участі у конкурсі;
 4. Відповідність проекту цілям Програми, участь цільової групи;
 5. Сума запитаного фінансування не перевищує означеної суми – 10.000 євро на рік.

Якщо аплікація не відповідає формальним критеріям, вона не передається на розгляд експертної ради.

Змістовні критерії

 1. Аплікант обґрунтував необхідність і актуальність проекту, виходячи з аналізу ситуації та потреб цільової групи в регіоні реалізації проекту. Перевага надається проектам, в розробці яких брали активну участь представники цільової групи.
 2. Цілі та задачі проекту реалістичні та відповідають обґрунтованим потребам.
 3. Цільова група жертв націонал-соціалізму дійсно досягається, і кількість її представників доречно співвідноситься до загальної кількості учасників проекту. Детально описано спосіб залучення цільової групи проекту.
 4. Проект передбачає регулярну участь представників цільової групи, активне залучення мало- або немобільних жертв націонал-соціалізму, заходи, адаптовані до потреб і можливостей цільової групи.
 5. Проект розвиває волонтерську роботу. Якщо планується надання допомоги силами волонтерів, в проекті повинна бути передбачена і детально описана діяльність по залученню, навчанні та підтримці волонтерів. Обсяг і вид їх завдань реалістичні і сплановані відповідно до віку волонтерів.
 6. Проект передбачає участь різних поколінь. Особлива увага при цьому приділяється регулярності та інноваційності в організації межпоколінських заходів
 7. Проект розрахований на здійснення тривалого впливу на якість життя цільової групи за рахунок заходів, які передбачають регулярне залучення цільової групи і максимально індивідуальний підхід в роботі з нею.
 8. Проект ретельно спланований, діяльність докладно описана і служить досягненню мети проекту. Заплановані результати конкретні і значимі для цільової групи. Вкладені кошти відповідають очікуваним результатам.
 9. У проекті передбачено та опрацьовано механізм інформування органів влади, ЗМІ та громадськості.

Організаційні та адміністративні критерії

 1. Проект сплановано економно.
 2. Організація-аплікант володіє необхідними і достатніми ресурсами (кадри, логістика, фахові знання) для виконання проекту, якщо його буде підтримано.
 3. Наявність власного внеску організації та/або залучення додаткових джерел фінансування заохочується, проте не є обов’язковим.
 4. Бюджет обґрунтований, заплановані витратні статті відповідають передбачуваній проектній діяльності. Економне співвідношення між витратами на поточну проектну діяльність та на адміністрування проекту.

VII. На що Фонд EVZ не надає коштів?

 • на проекти, що передбачають діяльність, яка не відповідає статутним цілям та статутній діяльності організації-апліканта;
 • на проекти, що передбачають виключно надання прямої адресної матеріальної або медичної допомоги фізичним особам або надання професійних патронажних послуг;
 • на проекти, що передбачають проведення одного окремого заходу (фестивалю, одного спеціалізованого свята, тощо);
 • на проекти, що включають лише проведення екскурсій або пам’ятних/святкових заходів;
 • на проекти, що передбачають надання грантів іншим організаціям;
 • на комерційні проекти, що передбачають отримання прибутку;
 • на виконання основних задач державних чи муніципальних структур,
 • на придбання нерухомості, капітальне будівництво і капітальний ремонт;
 • на академічні (наукові) дослідження;
 • поїздки за кордон.

VIII. Процедура подачі аплікацій та прийняття рішень щодо них

Для клопотання про надання коштів треба у період з 31 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року надати до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» заявку за встановленою формою. Бланки можна скачати в Інтернеті на сайті www.tlu.org.ua або на сайті програми www.mestovstrechi.info

В рамках конкурсу від організації може бути надано не більше однієї проектної пропозиції.

Прохання звертатися до центрального офісу Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» для консультацій особисто, за телефоном або електронною поштою. До заповненого та підписаного бланку аплікації необхідно додати завірені керівником організації копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, статуту, довідки про взяття на облік платника податків. У разі необхідності Організатор Програми має право вимагати надання додаткових документів, у тому числі комплект фінансової звітності (бухгалтерського балансу) за 2016 рік з відміткою податкового органу.

Аплікація та усі необхідні документи мають бути надані не пізніше 17-тої години 31 січня 2018 року поштою або особисто за вказаною нижче адресою. Аплікація має бути підписана правомочним представником організації-апліканта і завірена печаткою організації. Прохання не брошурувати документи і не підшивати їх у папки.
Проектні аплікації розглядає експертна рада. На основі його рекомендацій рішення про надання коштів приймає Правління німецького Фонду EVZ – „Пам’ять, відповідальність, майбутнє“. Про рішення за проектом апліката інформує Організатор Програми; у випадку відхилення проекту пояснення не надається.

Організації, чиї проекти були рекомендовані експертною радою для фінансування, отримають письмові рекомендації щодо доробки заявок. Якщо організація не може/не хоче доопрацювати заявку відповідно до рекомендацій експертної ради, то фінансова підтримка не надається.

Договори про фінансування будуть укладатися до 30 вересня 2018 року. Рекомендується планувати початок реалізації проекту не раніше 1 жовтня 2018 року.

Консультування аплікантів виконує Організатор Програми – Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в Україні»

Адреса: 02100, Київ, вул. Бажова, 2, 23
Телефон: 044 2295461
E-mail: turbotaprolitnih@i.ua
Сайт: www.tlu.org.ua
http://www.mestovstrechi.info
Контактні особи:
Ірина Федорівна Каткова, 097 253 64 64,
Юлія Миколаївна Оляницька, 063 100 60 18

Завантажити бланк аплікації

Завантажити додаток №8

Завантажити додаток №9

Завантажити додаток №10

Завантажити розрахунок бюджету

Завантажити об’яву

evz-logoНімецький Фонд „Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє“ (www.stiftung-evz.de) є сумісною ініціативою держави, суспільства і приватного бізнесу. Задача фонду – збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму та виконання проектів, спрямованих на укріплення взаєморозуміння між народами. Фонд підтримує міжнародні проекти у сфері критичного розгляду історії, захист демократії и прав людини, гуманітарних заходів  для жертв націонал-соціалізму.

Фонд був заснований 2000 року для виплат компенсацій колишнім примусовим робітникам. Виплати були завершені  2007 року. Більше 1,66 мільйона осіб у 98 країнах світу отримали загалом 4,37 мільярда євро. Капітал Фонду обсягом 5,2  мільярда євро надали німецька держава та приватні підприємства. Для підтримки проектів в якості установчого капіталу було заброньовано 358 мільйона євро.

185x99-logo-TLUВсеукраїнська благодійна організація „Турбота про літніх в Україні” (ВБО «ТЛУ») є неприбутковою організацією, що побудована на принципах само-і взаємодопомоги людей похилого віку на засадах волонтерства. Організація працює у 9 регіонах, об’єднує майже 1500 волонтерів у 9 відділеннях та  підрозділах по всій Україні. Метою діяльності організації є покращення якості життя літніх людей та їх ресоціалізація шляхом залучення літніх людей до активної життєвої позиції та допомоги своїм ровесникам. З 2008 року ВБО ТЛУ є Партнером Федерального Фонду Німеччини «Пам’ять, Відповідальність, Майбутнє» і координує Програму «Місце зустрічі – Діалог» в Україні. З 2012 року ВБО ТЛУ є афілійованим членом міжнародної організації HelpAge International і членом Європейської Федерації літніх людей (EURAG).