Ціль форуму

Створити платформу для спілкування осіб, які доглядають за людьми із деменцією (родичів, соц. робітників), де ті матимуть змогу ділитись своїми переживаннями, історіями, та рецептами успіху, надавати посилання на корисні статті, відео, чи інші сайти на тему деменції.

Правила форуму

  • З повагою ставтесь один до одного. Коментарі, що містять образи, насмішки та лайку в адресу інших коментаторів будуть видалені.
  • Якщо ви надаєте посилання на якісь статті чи публікації, будь ласка, впевніться у надійності джерела. Ми дбаємо про те, аби інформація була максимально достовірною.
  • Пам’ятайте, ви не самі!
Будь ласка, або Реєстрація , щоб створювати дописи та теми.

Діагностика та розпізнавання деменції

Згідно з клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.07.2016 р. № 73

Діагноз деменції встановлюється тільки після всебічної оцінки, що включає:

• збір анамнезу (деменція виявляється переважно після 65 років, розвивається повільно – впродовж одного року і більше);

• оцінку когнітивних функцій і психічного стану;

• фізикальний огляд та інші необхідні дослідження;

• аналіз препаратів, що приймає пацієнт, з метою виявлення та мінімізації використання лікарських засобів, у тому числі безрецептурних, які можуть негативно вплинути на когнітивні функції.

Клінічна оцінка когнітивних здібностей у пацієнтів з підозрою на деменцію включає вивчення уваги і концентрації, орієнтації, короткочасної і довготривалої пам’яті, мислення, гнозису, праксису, читання, письма, лічильних функцій, мови та виконавчих функцій. В рамках даної оцінки повинно проводитися формалізоване тестування когнітивних функцій з використанням стандартизованого інструменту. Для цієї мети використовуються тести: коротка шкала оцінки психічного статусу (MMSE), тест когнітивного порушення, що складається з 6 пунктів (6-CIT), оцінка когнітивних функцій лікарем загальної практики (GPCOG) і 7-хвилинний скринінг. Фахівці, які інтерпретують результати таких випробувань, повинні повною мірою враховувати інші фактори, що впливають на виконання тестів, включаючи рівень освіти, кваліфікацію, попередній рівень функціонування і навичок, мову і будь-які сенсорні порушення, психічні захворювання або фізичні / неврологічні проблеми.

Спроможність до самостійного життєзабезпечення оцінюють за допомогою Брістольської шкали активності у повсякденному житті (BADL).

Діагностика має проводитися відповідними фахівцями вторинної / третинної медичної допомоги з досвідом диференціальної діагностики з використанням міжнародних стандартизованих критеріїв (таблиця).

Хвороба Альцгеймера діагностується, коли відповідає критеріям деменції. Симптоми проявляються проягом декількох місяців і до років. Поступово погіршуються когнітивні функції. Крім того, початкові й найбільш очевидні когнітивні порушення, як правило, амнестичні (пов’язані з порушеннями у навчанні та згадуванні нещодавно отриманої інформації) або, рідше, неамнестичні (коли дефіцит мови є найбільш помітним, наприклад, з труднощами підбираються слова). Дефіцит також відбувається в інших областях, таких як зорово-просторова орієнтація (впізнавання особи або об’єкту) і виконавчі функції (мислення, судження, вирішення проблем). Діагноз ймовірної хвороби Альцгеймера не слід застосовувати, коли є істотні супутні захворювання судин головного мозку.

Діагноз можливої хвороби Альцгеймера ставлять, коли хвороба відповідає критеріям хвороби Альцгеймера (щодо природи когнітивних порушень), але перебіг хвороби є атиповим (наприклад, існує раптове когнітивне порушення і когнітивне зниження не є поступовим) або, коли хвороба відповідає критеріям хвороби Альцгеймера, але є докази змішаних проявів, таких як супутніх цереброваскулярних хвороб або пацієнт має клінічні ознаки деменції з тільцями Леві, має інші супутні захворювання (медичні або неврологічні) або застосовує ліки, які можуть істотно впливати на когнітивні можливості.