Цель форума

Создать платформу для общения лиц, ухаживающих за людьми с деменцией (родственников, соц. Работников), где те смогут делиться своими переживаниями, историями, и рецептами успеха, предоставлять ссылки на полезные статьи, видео или другие сайты по теме деменции.

Правила форума

  • С уважением относитесь друг к другу. Комментарии, содержащие оскорбления, насмешки и брань в адрес других комментаторов будут удалены.
  • Если вы предоставляете ссылки на какие-либо статьи или публикации, пожалуйста, убедитесь в надежности источника. Мы заботимся о том, чтобы информация была максимально достоверной.
  • Помните, вы не одни!
Please or Регистрация to create posts and topics.

Тест на підозру деменції (MMSE)

Коротка шкала оцінки психічного статусу (MMSE)

Проба Оцінка

Орієнтування у часі:

Назвіть дату (число, місяць, рік, день тижня,

пору року)

0 – 5
Орієнтування в місці:

Де ми знаходимося? (країна, область, місто, клініка, поверх)

0 – 5
Сприйняття: Повторіть три слова: яблуко, копійка, стіл 0 – 3
Концентрація уваги і рахунок: Серійний рахунок («від 100

відняти 7") - п’ять разів або: Вимовте слово «земля» навпаки

0 – 5
Пам’ять : Пригадайте 3 слова, які були названі раніше 0 – 3
Мова: Показуємо ручку і годинник, запитуємо: «Як це

називається?»

0 – 2
Просимо повторити речення: «Ніяких якщо, і або але» 0 – 1
Виконання: 3-етапної команди: «Візьміть правою рукою аркуш

паперу, складіть його вдвічі і покладіть на стіл»

0 – 3
Читання:Прочитайте і виконайте: «Закрийте очі» 0 – 1
Письмо

Напишіть речення

0 – 1
Копіювання

Скопіюйте малюнок

(запропонуйте простий малюнок геометричних фігур)

0 – 1
Загальний бал 0 – 30

 

Інструкції до застосування Короткої шкали оцінки психічного статусу
(MMSE)
1. Орієнтування в часі. Попросіть хворого повністю назвати
сьогоднішнє число, місяць, рік і день тижня. Максимальний бал (5)
дається, якщо хворий самостійно і правильно називає число, місяць і рік.
Якщо доводиться ставити додаткові питання, ставиться 4 бали. Додаткові
питання можуть бути наступні: якщо хворий називає тільки число
запитують «Якого місяця?», «Якого року?», «Який день тижня?». Кожна
помилка чи відсутність відповіді знижує оцінку на один бал.
2. Орієнтування в місці. Задається питання: «Де ми знаходимося?».
Якщо хворий відповідає не повністю, задаються додаткові питання.
Хворий повинен назвати країну, область, місто, установу, в якій
відбувається обстеження, номер кімнати (або поверх). Кожна помилка чи
відсутність відповіді знижує оцінку на один бал.
3. Сприйняття. Дається інструкція: «Повторіть і постарайтеся запам’ятати
три слова: «яблуко, копійка, стіл». Слова повинні вимовлятися
максимально розбірливо зі швидкістю одне слово в секунду. Правильне
повторення слова хворим оцінюється в один бал для кожного зі слів. Слід
пред’являти слова стільки разів, скільки це необхідно, щоб випробуваний
правильно їх повторив. Однак, оцінюється в балах лише перше
повторення.
4. Концентрація уваги. Просять послідовно віднімати від 100 по 7.
Досить п’яти вирахувань (до результату «65»). Кожна помилка знижує
оцінку на один бал. Інший варіант: просять вимовити слово «земля»
навпаки. Кожна помилка знижує оцінку на один бал. Наприклад, якщо
вимовляється «ямлез» замість «ялмез» ставиться 4 бали, якщо «ямлзе» - 3
бали і т.д.
5. Пам’ять. Просять хворого згадати слова, які заучували в п.3.
Кожне правильно назване слово оцінюється в один бал.
29
6. Мова. Показують ручку і запитують: «Що це таке?», Аналогічно -
годинник. Кожна правильна відповідь оцінюється в один бал.
7. Просять хворого повторити вищевказану складну в граматичному
відношенні фразу. Правильне повторення оцінюється в один бал.
8. Виконання 3-етапної команди. Усно дається команда, яка
передбачає послідовне здійснення трьох дій. Кожна дія оцінюється в один
бал.
9. Читання. Дається письмова команда, хворого просять прочитати її
і виконати. Команда повинна бути написані досить великими друкованими
літерами на чистому аркуші паперу. За правильне виконання команди
дається один бал.
10. Письмо. Хворий повинен самостійно написати осмислене і
граматично закінчене речення. За правильне виконання команди дається
один бал.
11. Копіювання. Хворому дається зразок (два пересічних
п’ятикутника з рівними кутами), який він повинен перемалювати на
нелінійованому папері. Якщо при перемальовуванні виникають просторові
спотворення або нез’єднання ліній, виконання команди вважається
неправильним. За правильне виконання дається один бал.
Інтерпретація результатів
Результат тесту виходить шляхом сумації результатів по кожному з
пунктів. Максимально в цьому тесті можна набрати 30 балів, що відповідає
найвищим когнітивним здібностям. Чим менше результат тесту, тим більш
виражений когнітивний дефіцит.
30 - 28 балів - норма, порушення когнітивних функцій відсутнє
27 - 24 балів – легкий когнітивний розлад
23 - 20 балів - деменція легкого ступеня вираженості
19 - 11 балів - деменція помірного ступеня вираженості
10 - 0 балів - важка деменція

Нагадуємо, що дані матеріали не можна використовувати з метою самолікування!